Konsesjonskart, Vestby

Vi planlegger både å utvide konsesjonsområdet og produksjonskapasiteten samt knytte til oss flere kunder.

Vi skal drifte anleggene og ta vare på kundene i Vestby med lokal tilstedeværelse og vi ønsker å bygge videre på det gode arbeidet som Vestby kommune og sine ansatte har gjort så langt.

I tillegg vil vi utvikle virksomheten rundt Vestby videre med å spille på kompetansen til Nydalen Energi og hos våre eiere.

Utslippsfaktoren for 2023 var 81.5 g CO2 / kWh levert av varme.

Produksjonsmiks 2023
Produksjonsmiks 2023: 78,8% pellets, 19,7% gass, 1,5% elkjele
 

Vi har for tiden følgende varmeproduksjonsanlegg i Vestby:
AnleggEnergikildeOmråde
Treveien 164.9 MW pellets
4 MW gass
1 MW elkjel
Betjener hele Vestby næringspark
Noreveien 20.6 MW pelletsBetjener Vestby videregående skole
Solerunden0.6 MW pelletsBetjener Vestby barne- og ungdomsskole samt Vestby arena
Rådhusgata1 MW gassBetjener rådhuset og Wessel park (midlertidig)