BESTILL FJERNVARME /-KJØLING

Kart over konsesjonsområdet

  • Våre produksjonssentraler er merket med grønn ring og består hovedsakelig av varmepumper
  • Konsesjonsområdet er angitt med rød stiplet strek

konsesjonskart