ikon - effekt

Effekt
15 MW varme
7 MW kjøling

ikon - produksjon

Produksjon
5 GWh varme
1 GWh kjøling

ikon - energikilde

Ergikilde
Varmepumpe,
el og olje

ikon - fornybarandel

Fornybarandel
99%


Den første energisentralen ble bygget allerede i 2003 og er primært basert på varme- og kuldeutveksling mot grunnen via over 200 m dype brønner via varmepumper samt overskuddsvarme fra kjøleanlegg i bygg.

Ved hjelp av et energilager i fjell kan overskuddsenergi lagres om sommeren og hentes opp igjen om vinteren. Det er boret 157 brønner 200 meter ned i fjellet, slik at energilageret totalt består av 600.000 m3 fjell.

I 2014 ble det bygget en ny varmesentral med varmepumper med utveksling av varme og kulde mot Akerselva samt mot kjøle- og varmekrets til de tilknyttede bygg.

Når det er meget kjølig produseres også noe varme med pellets, uprioritert strøm og litt gass hvis det er svært kaldt.

Energisentralene forsyner ca 322.000 kvm med oppvarming og 312.000 kvm med kjøling.

Blant andre BI-bygget, Radisson Blu hotellet, boligene på Solsiden, samt alle nye næringsbygg bygget etter 2003 i Nydalen.

I tillegg konverteres eldre bygg til vannbåren varme, og tilknyttes sentralen. Samtidig fases da gamle oljekjeler ut og saneres, til fordel for den lokale luftkvaliteten i området.

Anleggene leverer i dag energi til nesten hele Nydalen, og bidrar til at gamle oljefyringsanlegg kan fases ut. Dette bidrar positivt til luftkvaliteten i området vinterstid, samtidig som det avlaster strømnettet i Oslo.

Når Nydalen er ferdig utbygget og energisentralen er i full bruk vil energisentralen bidra til en innsparing på 4.500 tonn CO2 per år. Dette tilsvarer utslippet til omlag 3360 biler.

Bestill fjernvarme/kjøling