Den første energisentralen ble bygget allerede i 2003 og er primært basert på varme- og kuldeutveksling mot grunnen via over 300 dype brønner via varmepumper samt overskuddsvarme fra kjøleanlegg i bygg.

Ved hjelp av et energilager i fjell kan overskuddsenergi lagres om sommeren og hentes opp igjen om vinteren. Det er boret 180 brønner 200 meter ned i fjellet, slik at energilageret totalt består av 180.000 kvm fjell.

I 2014 ble det bygget en ny varmesentral med varmepumper med utveksling av varme og kulde mot Akerselva samt mot kjøle- og varmekrets til de tilknyttede bygg.

Når det er meget kjølig produseres også noe varme fra via pellets, uprioritert strøm og litt gass hvis det er svært kaldt.

Energisentralene forsyner ca 322.000 kvm med oppvarming og 312.000 kvm med kjøling, og er basert på varmepumper som henter energi – dels fra grunnen, Akerselva samt dels som overskuddsvarme fra kjøleanlegg i byggene.