ikon - effekt

Effekt
14 MW varme
13 MW kjøling

ikon - produksjon

Produksjon
14 GWh varme
11 GWh kjøling

ikon - energikilde

Ergikilde
Varmepumpe,
Bio, el og gass

ikon - fornybarandel

Fornybardel
99%


Bestill fjernvarme/kjøling

Når det er meget kjølig produseres også noe varme fra via pellets, uprioritert strøm og litt gass hvis det er svært kaldt.

Energisentralene forsyner ca 322.000 kvm med oppvarming og 312.000 kvm med kjøling, og er basert på varmepumper som henter energi – dels fra grunnen, Akerselva samt dels som overskuddsvarme fra kjøleanlegg i byggene.

Sentralene gir energiforsyning til BI-bygget, Radisson Blu hotellet, boligene på Solsiden, samt alle nye næringsbygg bygget etter 2003 i Nydalen.

I tillegg konverteres eldre bygg til vannbåren varme, og tilknyttes sentralen. Samtidig fases da gamle oljekjeler ut og saneres, til fordel for den lokale luftkvaliteten i området.

Anleggene leverer i dag energi til nesten hele Nydalen, og bidrar til at gamle oljefyringsanlegg kan fases ut. Dette bidrar positivt til luftkvaliteten i området vinterstid, samtidig som det avlaster strømnettet i Oslo.

Når Nydalen er ferdig utbygget og energisentralen er i full bruk vil energisentralen bidra til en innsparing på 4.500 tonn CO2 per år. Dette tilsvarer utslippet til omlag 3360 biler.