I tillegg konverteres eldre bygg til vannbåren varme, og tilknyttes sentralen. Samtidig fases da gamle oljekjeler ut og saneres, til fordel for den lokale luftkvaliteten i området.

Anleggene leverer i dag energi til nesten hele Nydalen, og bidrar til at gamle oljefyringsanlegg kan fases ut. Dette bidrar positivt til luftkvaliteten i området vinterstid, samtidig som det avlaster strømnettet i Oslo.

Når Nydalen er ferdig utbygget og energisentralen er i full bruk vil energisentralen bidra til en innsparing på 16 000 tonn CO2 per år. Dette tilsvarer utslippet til omlag 8000 bensinbiler.