Den energien som de tilknyttede byggene i Nydalen trenger leveres på en miljøvennlig måte primært via varmepumper som henter ut varme og kjøling fra grunnen samt fra overskuddsvarme fra bygg.

Den første energisentralen ble bygget allerede i 2003 og er primært basert på varme- og kuldeutveksling mot grunnen via over 300 dype brønner via varmepumper samt overskuddsvarme fra kjøleanlegg i bygg.

Ved hjelp av et energilager i fjell kan overskuddsenergi lagres om sommeren og hentes opp igjen om vinteren. Det er boret 180 brønner 200 meter ned i fjellet, slik at energilageret totalt består av 180.000 kvm fjell.

I 2014 ble det bygget en ny varmesentral med varmepumper med utveksling av varme og kulde mot Akerselva samt mot kjøle- og varmekrets til de tilknyttede bygg.

Når det er meget kjølig produseres også noe varme fra via pellets, uprioritert strøm og litt gass hvis det er svært kaldt.

Energisentralene forsyner ca 322.000 kvm med oppvarming og 312.000 kvm med kjøling, og er basert på varmepumper som henter energi – dels fra grunnen, Akerselva samt dels som overskuddsvarme fra kjøleanlegg i byggene.

Sentralene gir energiforsyning til BI-bygget, Radisson Blu hotellet, boligene på Solsiden, samt alle nye næringsbygg bygget etter 2003 i Nydalen.

I tillegg konverteres eldre bygg til vannbåren varme, og tilknyttes sentralen. Samtidig fases da gamle oljekjeler ut og saneres, til fordel for den lokale luftkvaliteten i området.

Anleggene leverer i dag energi til nesten hele Nydalen, og bidrar til at gamle oljefyringsanlegg kan fases ut. Dette bidrar positivt til luftkvaliteten i området vinterstid, samtidig som det avlaster strømnettet i Oslo.

Når Nydalen er ferdig utbygget og energisentralen er i full bruk vil energisentralen bidra til en innsparing på 4.500 tonn CO2 per år. Dette tilsvarer utslippet til omlag 3360 biler.