Eventuelle feil eller mangler på leveranse meldes direkte til de berørte kunder.

Ta eventuelt kontakt med kontaktperson hvis problemer skulle oppstå.