Husk å sjekke med Geomatikk under før alle gravearbeider i Nydalen for å unngå å skade våre rør.
 
Fjernvarme- og kjølerør ligger ganske grunt, mellom 50-100 cm under bakkenivå, og har ytre diameter per rør inkludert isolasjon på fra 25 – 50 cm avhengig av dimensjon.
 
Gravearbeider nærmere enn 2 meter fra våre traséer ønskes ikke, og nærmere enn 5 m må det vises ekstra varsomhet.

Kontaktinformasjon for gravemeldingstjenesten til Geomatikk:

www.ledningsportalen.no
Telefon: 915 09 146