Ikon - ren energi til alle

100% energi produsert med fornybare kilder

ikon - bærekraftige byer og lokalsamfunn

> 100 bygg tilknyttet fjernvarme- og kjøling med svært høy grad av lokal energigjenvinning og -effektivitet

ikon - stoppe klimaendringene

20 000 tonn CO2 spart per år


 Sertfikat - fornybar energi100% av den strømmen Nydalen Energi bruker til både produksjon av fjernvarme, fjernkjøling, pumper, styring med mer er garantert å komme fra norsk vannkraft.